شگفت انگیز امروز

لوستر ارزان

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1261/2-G.WT زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد A7079/1H-05

41 عدد موجود

قیمت اصلی ۴۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۵,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-BK.WT مشکی

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۸,۹۰۰ تومان است.

لوستر سقفی چشمه نور کد L6370/3-G زیتونی (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-WT سفید (مهتابی)

23 عدد موجود

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/G.WH (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-WT سفید (آفتابی)

29 عدد موجود

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/G.WW (آفتابی)

21 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-WT.WT سفید

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد B2657/1 مشکی

68 عدد موجود

قیمت اصلی ۹۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۵,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-G.WT زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۳۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز دو شعله چشمه نور کد L6375/2BK مشکی (مهتابی)

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد 4212/1H-BR

41 عدد موجود

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۱,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز دو شعله چشمه نور کد L6375/2BK مشکی (آفتابی)

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/BK.WW (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-G طلایی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-BK.BK مشکی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۹,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1219/3BK.BK

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۶,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/BK.WH (مهتابی)

23 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-G طلایی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/WT.WW (آفتابی)

22 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

ساعت دیواری چشمه نور مدل H8011/RE

6 عدد موجود

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-WT.BK سفید

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۹,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-BK مشکی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1219/3WT.BK

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۶,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6351/WT.WH (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۵۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۹۰۰ تومان است.

لوستر دو شعله چشمه نور کد A1260/2-G.BK زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۹,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1255/3-BK.WT مشکی

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۱۷,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2BK.WH (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2BK.WW (آفتابی)

19 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-BK مشکی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1224/3BK.BK

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۰۵۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۸۰,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2WT.WH (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1255/3-G.WT زیتونی

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۴۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2WT.WW (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز سه شعله چشمه نور کد L6364/3-G زیتونی (آفتابی)

25 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۰۴,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز سه شعله چشمه نور کد L6364/3-G زیتونی (مهتابی)

28 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۰۴,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2G.WW (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

آباژور رومیزی چوبی چشمه نور مدل MT7064/WT-BR شید قهوه ای

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۷,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6349/2G.WH (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۸,۹۰۰ تومان است.

خرید لوستر
این حقیقت به‌خوبی شناخته شده است که هر اتاقی می‌تواند با یک لوستر خیره‌کننده به زیبایی تزئین شود. اما انتخاب از میان تعداد بسیار لوسترهای موجود در بازار، یا قیمت لوستر ارزان و شیک ، می‌تواند گیج‌کننده باشد. برای این که به شما کمک کنیم بتوانید بهترین لوستر را انتخاب کنید، انواع لوستر ها را در ادامه آورده‌ایم.
تأثیر لوستر در دکوراسیون
یکی از راه‌هایی که می‌توان اتاق ناهارخوری، آشپزخانه یا راهرو را تزئین کرد، استفاده از یک لوستر شیک و موزون است. قبل از این که از فروشگاه اینترنتی لوستر خریداری کنید، تفاوت‌های اصلی میان انواع مختلف لوستر را بشناسید. برای مثال لوستر آشپزخانه، لوستر اتاق خواب، لوستر اتاق کودک و لوستر اتاق پذیرایی از انواع مختلفی هستند که می‌توان از میان آن‌ها انتخاب کرد. برای این که راجع‌به سبک‌های مختلف لوستر اطلاعات بیشتری به دست آورید، آن‌ها را برای شما لیست کرده‌ایم. با خرید اینترنتی لوستر چشمه نور ، از کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، اطمینان خاطر کسب کنید.
لوستر دایکاست
دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار در ساخت لوستر دایکاست آلومینیوم، به معنای روش تولید قطعه‌ای با استفاده از تزریق فلز مذاب فشرده به درون قالب است. در این روش، فلز مذاب که در قالب ریخته می‌شود، پس از سرد شدن، به قطعۀ موردنظر تبدیل می‌شود. انتخاب لامپ لوستر برای این دسته از لوسترها، بسیار مهم است. برای مشاهدۀ قیمت لوستر دایکاست و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر فلزی
لوسترهای فلزی، روشنایی و زیبایی خاصی را به اتاق‌های خانه، محیط کار یا حتی یک کافه می‌بخشند. بعضی از لوسترهای فلزی، دارای المان‌های تزئینی کریستالی نیز هستند. هماهنگ سازی لوستر فلزی با سایر دکوراسیون محیط، بسیار آسان‌تر از انواع دیگر لوستر است. زیرا اینکار، با استفاده از یک مجسمۀ فلزی نیز، قابل انجام است. حتی یک لوستر ارزان قیمت فلزی نیز، می‌تواند زیبایی منحصربه‌فردی به محیط شما ببخشد. برای مشاهدۀ قیمت لوستر فلزی و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر لهستانی
یکی از انواع پرطرفدار لوسترها در نورپردازی، لوستر لهستانی است. این نوع لوستر، با بدنه‌های قوس‌دار و استفاده از اشکال هندسی خطی، طراحی بسیار زیبایی را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. بدنه این لوسترها عموما از جنس فلز ساخته می‌شوند که آن‌ها را به انتخابی مناسب برای هال و پذیرایی و فضاهای داخلی تبدیل می‌کند.
لوستر مدرن
لوسترهای مدرن، در جنس‌های مختلف، با فرم‌های خلاقانه و جذاب، طراحی و تولید می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی لوستر مدرن، طراحی آن است. مدل‌های موجود در این دسته، فراتر از لوسترهای معمولی موجود در بازار هستند. شما می‌توانید با استفاده از لوستر مدرن، به محیط موردنظر خود، شخصیت ببخشید. این دسته از لوسترها، برای افرادی که به دنبال لوستر اسپرت هستند نیز، مناسب است. برای مشاهدۀ قیمت لوستر مدرن و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر چوبی
لوسترهای چوبی در سبک‌های مدرن و کلاسیک به فروش می‌رسند. این لوسترها محیط زندگی را تغییر می‌دهند. لوسترهای چوبی به خانه‌هایی که سقف‌های بلندی دارند، کلاس خاصی اضافه می‌کنند. همچنین، برای نصب بالای میزهای ناهارخوری بسیار مناسب هستند. می‌توانید از این لوسترها در راهرو و ورودی، اتاق نشیمن و پذیرایی و اتاق ناهارخوری خود استفاده کنید. برای مشاهدۀ قیمت لوستر چوبی و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر کریستالی
لوسترهای کریستالی درخشان هستند. در هر اتاقی که لوستر کریستالی وجود داشته باشد، تمام توجه‌ها را به خودش جلب می‌کند. و به اتاق زرق و برق می‌بخشد. سبک خاصی که در لوسترهای آویز سقفی وجود دارد، باعث می‌شود بتوان آن‌ها را در هر نشیمن و هال و پذیرایی‌ای آویزان کرد. یکی از موارد مهم در این دسته، کیفیت حباب لوستر است. برای مشاهدۀ قیمت لوستر کریستالی و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر سقفی
اگر می‌خواهید هر کدام از اتاق‌های خود را به‌صورت ساده اما شیک مزین کنید، لوستر سقفی را انتخاب کنید. این نوع از لوسترها به فضا نشاط تزریق می‌کنند. در انتخاب مکان نصب برای این لوسترها محدودیتی وجود ندارد. می‌توانید به‌راحتی در بخش لوسترهای سقفی به‌دنبال محصول مورد نظر خود باشید و گزینه مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید. برای مشاهدۀ قیمت لوستر سقفی و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر برنزی
لوسترهای برنزی نوع خاصی دارند که طرفدارهای زیادی دارد. این نوع شاخ‌هایی به شکل شمع دارد و باعث می‌شود لوستر آنتیک به نظر برسد. شکل این لوسترها به‌صورتی است که انگار شمع‌های واقعی روی لوستر نصب شده‌اند و محیط توسط شمع روشن شده است. در انواع اشکال و اندازه‌ها عرضه می‌شوند. بسیاری از این لوسترها ویژگی خاص خود را دارند؛ برای مثال، برخی از آن‌ها لامپ‌های چشمک‌زن دارند که باعث می‌شود لوستر به‌شکل شمع نمایانده شود. این لوسترهای کلاسیک برای هال و پذیرایی و راهرو بسیار مناسب هستند. برای مشاهدۀ قیمت لوستر برنزی و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر فانتزی یا شیددار
لوسترهای فانتزی نور ملایم، متوسط یا شدیدی را می‌تابند؛ میزان نور تابشی آن‌ها به ضخامت پوشش شید بستگی دارد. شیدها انواع مختلفی دارند که می‌توان از میان آن‌ها انتخاب کرد؛ از جمله شیدهای طرح‌دار و شیدهای ساده. این لوسترها در اشکال و اندازه‌های مختلف عرضه می‌شوند؛ از جمله کلاسیک و مدرن. یک راه ساده برای تزئین این لوسترها تطبیق رنگ کلاهک‌ها با رنگ پرده‌های اتاق است؛ بدین صورت می‌توان به یک ظاهر منسجم برای اتاق دست یافت. برای مشاهده قیمت لوستر فانتزی و خرید اینترنتی لوستر شیددار ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
لوستر آویز
لوسترهای آویز می‌توانند در لحظه حس و حال معاصری به اتاق ببخشند. برخی از آن‌ها که شکل‌های غیرعادی‌تری دارند، هنگامی که در ورودی ساختمان یا آشپزخانه نصب می‌شوند، شکل نفیس‌تری به اتاق می‌بخشند بسیاری از لوسترهای جدید که به بازار عرضه می‌شوند، از نوع آویز هستند. برای مشاهدۀ قیمت لوستر آویز و خرید اینترنتی لوستر ، به بخش مربوطه در وبسایت ما مراجعه کنید.
انتخاب لوستر مناسب
مهم نیست چه لوستری انتخاب می‌کنید؛ چرا که تمام لوسترها به هر حال فضا را تغییر می‌دهند و زیبا می‌کنند. می‌توانید لوسترها را در انواع مختلف برنزی، فلزی و چوبی پیدا کنید. بسیاری از لوسترها نیز ترکیبی از مواد سازنده‌ی مختلف هستند. پس، لوستری را انتخاب کنید که به دکوراسیون خانه شما و سلیقه‌ی شخصی شما بیاید. البته که قیمت لوستر نیز، در انتخاب اکثر افراد، تأثیرگذار است. پس از انتخاب لوستر سنتی ، کلاسیک یا مدرن خود، می‌توانید با خرید آنلاین لوستر ، در وقت و انرژی خود، صرفه‌جویی کنید.
خرید اینترنتی لوستر
حالا راجع‌به انواع لوستر جدید که در سراسر دنیا شناخته شده هستند، می‌دانید. وقت آن است که گزینه‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه اینترنتی لوستر ، یکی از گزینه‌های مناسب است که در مقایسه با لوستر فروشی های دیگر، خدمات شگفت‌انگیزی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. امروزه، رواج فروش اینترنتی لوستر ، به دلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژی افزایش یافته است. فروش لوستر اینترنتی دکورشاپ نیز، از این قاعده مستثنی نیست. بزرگترین حراج لوستر در تهران را از دست ندهید.

در عصر تکنولوژی، روش‌های فروش سنتی، رو به انقضا هستند. با خرید اینترنتی لوستر از فروشگاه اینترنتی دکورشاپ، می‌توانید در میان بیش از هزار محصول بهترین گزینه را انتخاب کنید. همچنین، ارسال سفارش‌های بیش از 500 هزار تومان برای سراسر کشور رایگان است دکورشاپ با تجربه‌ای قابل توجه در فروش لوستر ، بهترین‌ها را برای شما به ارمغان می‌آورد. برای مشاهدۀ قیمت انواع لوستر و سفارش آنلاین لوستر ، به وبسایت دکورشاپ مراجعه کنید.

برای مشاورۀ رایگان محصولات، با ما تماس بگیرید: 02166712475
سوالات متداول شما در ارتباط با “لوستر”

چرا باید لوستر بخریم؟

یکی از راه‌هایی که می‌توان اتاق ناهارخوری، آشپزخانه یا راهرو را تزئین کرد، استفاده از یک لوستر شیک و موزون است.

تفاوت‌های اصلی میان انواع مختلف لوستر توی چیه؟

برای مثال لوستر آشپزخانه، لوستر اتاق خواب، لوستر اتاق کودک و لوستر اتاق پذیرایی از انواع مختلفی هستند که می‌توان از میان آن‌ها انتخاب کرد. برای این که راجع‌به سبک‌های مختلف لوستر اطلاعات بیشتری به دست آورید، آن‌ها را برای شما لیست کرده‌ایم.

لوستر دایکاست چیه؟

دایکاست یا ریخته‌گری تحت فشار در ساخت لوستر دایکاست آلومینیوم، به معنای روش تولید قطعه‌ای با استفاده از تزریق فلز مذاب فشرده به درون قالب است.

لوستر فلزی چه مزیتی داره؟

لوسترهای فلزی، روشنایی و زیبایی خاصی را به اتاق‌های خانه، محیط کار یا حتی یک کافه می‌بخشند. بعضی از لوسترهای فلزی، دارای المان‌های تزئینی کریستالی نیز هستند. هماهنگ سازی لوستر فلزی با سایر دکوراسیون محیط، بسیار آسان‌تر از انواع دیگر لوستر است.

لوستر لهستانی چه جوریه؟

این نوع لوستر، با بدنه‌های قوس‌دار و استفاده از اشکال هندسی خطی، طراحی بسیار زیبایی را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. بدنه این لوسترها عموما از جنس فلز ساخته می‌شوند که آن‌ها را به انتخابی مناسب برای هال و پذیرایی و فضاهای داخلی تبدیل می‌کند.

چجوری لوستر مناسب رو انتخاب کنیم؟

مهم نیست چه لوستری انتخاب می‌کنید؛ چرا که تمام لوسترها به هر حال فضا را تغییر می‌دهند و زیبا می‌کنند. می‌توانید لوسترها را در انواع مختلف برنزی، فلزی و چوبی پیدا کنید. بسیاری از لوسترها نیز ترکیبی از مواد سازنده‌ی مختلف هستند. پس، لوستری را انتخاب کنید که به دکوراسیون خانه شما و سلیقه‌ی شخصی شما بیاید.