تولد دکورشاپ

لوستر امیران لایتینگ مدل مدرن کد 7701

27 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان است.

لوستر سقفی کریستالی چشمه نور کد A6638/50-S-C کروم (ریموت دار)

7 عدد موجود

قیمت اصلی ۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۲۲,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز یک شعله چشمه نور کد L6368/1-G طلایی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۱۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1255/3-BK.WT مشکی

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۱۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد S3571/3H-A آنتیک

28 عدد موجود

قیمت اصلی ۶,۱۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۱۸,۹۰۰ تومان است.

مبل تخت خواب شو یک نفره چشمه نور مدل MA-502/80-Z

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۲۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۱۴۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر 12 شعله چشمه نور کد A1221/12T.WT

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۲۴۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر 12 شعله چشمه نور کد A1221/12T.BK

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۲۴۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر 36 شعله چشمه نور کد CS3813/24

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۲۰۸,۵۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۱,۵۸۶,۹۰۰ تومان است.

مبل راحتی سه نفره چشمه نور کد MA-407/3-BR-T طوسی

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۱۵۸,۸۰۰ تومان است.

مبل راحتی یک نفره چشمه نور کد MA-407/1-BR-GR

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱۰,۱۹۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۷۷,۹۰۰ تومان است.

آباژور ایستاده مدرن چشمه نور کد L6346/WT (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۴۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر چشمه نور کد L6325/3H-WT سفید (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۹۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۴۰,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز دو شعله چشمه نور کد L6375-WT سفید (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر سقفی چشمه نور کد L6370/3-T طوسی (آفتابی)

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۴۰,۹۰۰ تومان است.

لوستر سقفی چشمه نور کد L6370/3-T طوسی (مهتابی)

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۴۰,۹۰۰ تومان است.

لوستر 4 شعله چشمه نور کد S3598/3+1-A زیتونی

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۴,۵۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۴۳,۹۰۰ تومان است.

لوستر 8 شعله چشمه نور کد MO4412/50

5 عدد موجود

قیمت اصلی ۶,۵۴۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۶۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 8 شعله چشمه نور کد MO4411/50

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۶,۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۵۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری مدرن چشمه نور کد L6350/T.WW طوسی (آفتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۲,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز شش شعله چشمه نور کد A1336/6

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۴۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۴۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری چشمه نور کد L6376-T طوسی (مهتابی)

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۶۴۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۹,۹۰۰ تومان است.

لوستر سه شعله چشمه نور کد A1283/3H-WT-C کروم

20 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۷۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۹۴,۹۰۰ تومان است.

آباژور ایستاده مدرن چشمه نور کد L6346/BK (آفتابی)

23 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۴۷,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز تک شعله چشمه نور مدل H2620/1H-A آنتیک

7 عدد موجود

قیمت اصلی ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۶۹,۹۰۰ تومان است.

مبل راحتی یک نفره چشمه نورکد MA-407/1-BR-YL

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۱۰,۱۹۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۴۵۳,۹۰۰ تومان است.

مبل راحتی 2 نفره چشمه نور کد MA-407/2-BR-GR سبز

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۱۶,۳۳۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۶۸۴,۹۰۰ تومان است.

مبل راحتی 2 نفره چشمه نور کد MA-409/2-BR-WT-Z

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۱۷,۲۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۰۲,۹۰۰ تومان است.

مبل هشت نفره چشمه نور مدل MA-102/8

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۶۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان است.

لوستر چشمه نور کد A6322/1H-T طوسی (ریموت دار)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۵۳۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۹۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز چشمه نور کد L6357/1T طوسی (مهتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر 8 شعله چشمه نور کد MO4408/40 مشکی

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۲۰,۹۰۰ تومان است.

لوستر آویز چشمه نور کد L6357/1T طوسی (آفتابی)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۲,۷۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۶,۹۰۰ تومان است.

لوستر مدرن پنج شعله چشمه نور کد H2618/5BK

2 عدد موجود

قیمت اصلی ۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۸۳,۹۰۰ تومان است.

چراغ آویز چشمه نور کد A6357.T طوسی (ریموت دار)

سفارش تولید

قیمت اصلی ۳,۴۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۲,۹۰۰ تومان است.

لوستر هفت شعله چشمه نور کد A1224/7BK.WT مشکی

22 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۵,۹۰۰ تومان است.

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A1230/5BK.WT مشکی

19 عدد موجود

قیمت اصلی ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۸۲,۹۰۰ تومان است.

چراغ دیواری تک شعله چشمه نور کد A2225/1BK-BR

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۴,۹۰۰ تومان است.

لوستر مدرن چشمه نور کد A2218/1BK-BR

سفارش تولید

قیمت اصلی ۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸۷,۹۰۰ تومان است.

لوستر 7 شعله چشمه نور کد S3546/3-1-A زیتونی

1 عدد موجود

قیمت اصلی ۶,۱۳۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۸۳,۹۰۰ تومان است.

تولد 9 سالگی دکورشاپ
دکورشاپ به‌عنوان يکی از به‌روزترين و جامع‌ترين فروشگاه‌های آنلاين لوستر، فعاليت خود را با هدف عرضه کالای ايرانی درست 9 سال قبل آغاز نموده است و امروز تولد 9 سالگی این کمپانی ایرانی ست.
معرفی دکورشاپ
فروش تخصصی دکورشاپ در زمينه‌ٔ لوستر، لوازم دکوری، آباژور و مبلمان است. دکورشاپ با گرد هم آوردن سبد خريدی کامل از بهترين محصولات ايرانی و حمايت از توليد ملی، باعث کاهش هزينهٔ مشتريان خود در امر خريد لوستر شده است. مشتريان می‌توانند به‌جای خريد فيزيکی در بازار و صرف وقت زياد، به‌راحتی در منزل ويترين و محصولات موجود در دکورشاپ را با مشخصات کامل ببينند، مقايسه کنند و در انتها با اطمينان از شرايط ارسال و تضمين سلامت کالا خريد کنند و از خريد راحت و بی‌دغدغهٔ خود لذت ببرند.
مزایای خرید از دکورشاپ 500 هزار تومان به سراسر ايران است. تمامی محصولات دارای گارانتی ۱۲ ماهه هستند. همچنين ضمانت اصالت کالا و راه‌های متفاوت برای پرداخت سفارشات از جمله پرداخت در محل (فقط در تهران) و واريز اينترنتی و کارت به کارت برای مشتريان وجود دارد. فروشگاه آنلاين لوستر دکورشاپ، شما را در مرحله نصب و راه‌اندازی محصولات نيز ياری می‌کند. ارسال کالا در تهران توسط پيک نيز انجام می‌شود. سفارشات شهر‌های ديگر نيز با پست و باربری ارسال می‌گردد. هنگامی که وارد سايت می‌شويد با يک صفحه پر از کالا رو‌به‌رو می‌شويد! هر آنچه برای خريد آنلاين لوستر نياز داريد را در فروشگاه اینترنتی دکورشاپ پيدا خواهيد کرد. شما می‌توانيد از طيف گسترده لوستر، لوستر چوبی، لوستر کريستالی، لوستر مدرن، لوستر سقفی، لوستر ديواری، لوستر اس ام دی، شمعدان، ميز چوبی، آباژور روميزی، کنار سالنی و مبل خانگی و راحتی و مبل تختخواب شو و ده‌ها محصول ديگر با توجه به نيازهای خود بهترين گزينه را انتخاب کنيد. در صفحه مربوط به هر محصول چندين عکس از جزئيات و اطلاعات کاملی درباره آن در اختيار شما گذاشته شده است. اگر سوالی داريد، صفحه‌ٔ سوالات متداول را مطالعه کنيد. در صورت نيافتن پاسخ سوالات خود، با پشتيبانی سايت تماس بگيريد. همکاران ما همواره آماده پاسخگويی به شما هستند.
خرید از دکورشاپ در 9 سالگی
برای خرید آنلاین در جشن 9 سالگی، همین حالا از محصولات ما دیدن کنید و با آسودگی خاطر، سفارش دهید. مشاورین ما می‌توانند در انتخاب به شما کمک کنند.
☎ برای مشاورۀ رایگان محصولات، با ما تماس بگیرید: 02166712475
سوالات متداول شما در ارتباط با “دکورشاپ”

این محصولات گارانتی دارن؟

تمامی محصولات دکورشاپ، با ضمانت 12 ماهه چشمه نور و ضمانت بازگشت کالا تا 7 روز به فروش می‌رسند.

دکورشاپ دقیقا چیکار می‌کنه؟

فروش تخصصی دکورشاپ در زمينه‌ٔ لوستر، لوازم دکوری، آباژور و مبلمان است. دکورشاپ با گرد هم آوردن سبد خريدی کامل از بهترين محصولات ايرانی و حمايت از توليد ملی، باعث کاهش هزينهٔ مشتريان خود در امر خريد لوستر شده است.

خدمات پس از فروش دکورشاپ به چه شکله؟

فروشگاه آنلاين لوستر دکورشاپ، شما را در مرحله نصب و راه‌اندازی محصولات نيز ياری می‌کند. ارسال کالا در تهران توسط پيک نيز انجام می‌شود. سفارشات شهر‌های ديگر نيز با پست و باربری ارسال می‌گردد.

چرا دکورشاپ بهترین خرید اینترنتی ممکنه؟

مشتريان می‌توانند به‌جای خريد فيزيکی در بازار و صرف وقت زياد، به‌راحتی در منزل ويترين و محصولات موجود در دکورشاپ را با مشخصات کامل ببينند، مقايسه کنند و در انتها با اطمينان از شرايط ارسال و تضمين سلامت کالا خريد کنند و از خريد راحت و بی‌دغدغهٔ خود لذت ببرند. از جمله ويژگی‌های مهم خريد آنلاين لوستر در دکورشاپ، ارسال رايگان خريدهای بالای ۱۵۰ هزار تومان به سراسر ايران است. تمامی محصولات دارای گارانتی ۱۲ ماهه هستند. همچنين ضمانت اصالت کالا و راه‌های متفاوت برای پرداخت سفارشات از جمله پرداخت در محل (فقط در تهران) و واريز اينترنتی و کارت به کارت برای مشتريان وجود دارد.

خرید از دکورشاپ چطور ممکنه؟

برای خرید آنلاین در جشن ۶ سالگی، همین حالا از محصولات ما دیدن کنید و با آسودگی خاطر، سفارش دهید. مشاورین ما می‌توانند در انتخاب به شما کمک کنند.

چطور با دکورشاپ در ارتباط باشم؟

برای مشاورۀ رایگان محصولات، با ما تماس بگیرید: 02166712475