ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

اقدامات روزهای کرونا

اقدامات دکورشاپ برای روز های کرونا

 • افزایش نیرو در واحد بهداشت مجموعه 
 • ایجاد گیت های بازرسی محصول در هر مرحله ی تولید
 • پاکسازی و گند زدایی محصولات در هر بخش تولید 
 • ضد عفونی کردن محصولات قبل از بسته بندی 
 • ایجاد فاصله های اجتماعی بین افراد محموعه 
 • کنترل حرارت و دمای  افراد در ورود و خروج محموعه 
 • ایجاد ایستگاه های ضد عفونی در هر بخش اداری 
 • به کار گیری از نیروهای دور کار برای بالا بردن سطح کیفیت 
 • بسته بندی ضد عفونی شده
 • افزایش نیرو های لوجیستیک برای ارسال محصولات 
 • حذف رسید کاغذی توسط راننده و ماموران ارسال
سبد خرید

برای انتخاب نیاز به مشاوره دارید؟

اطلاعات زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان دکورشاپ با شما تماس بگیرند