حذف فیلترها
قیمت
نمایش کالاهای موجود
گروه محصول
برند
برای چه فضایی مناسب است؟
تعداد شاخه
رنگ حباب
نوع حباب
رنگ (نوع آبکاری)
رنگ بدنه

لوستر برنزی

لوستر برنزی
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
لوستر برنزی 5 شعله C2969 به زودی ...
لوستر برنزی 5 شعله C2969:  نور دهی و نوع کاربری: باتوجه به کیفیت رنگ بالا و پخش نور..
0 تومان
لوستر برنزی 5 شعله C2547 به زودی ...
لوستر برنزی 5 شعله C2547 :این محصول از پنج شاخه تشکیل شده که یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک ل..
0 تومان
لوستر برنزی 5 شعله C2504 به زودی ...
لوستر برنزی 5 شعله C2504 :این محصول از یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لاله تشکیل شده که ..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2925 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2925: اين محصول داراي شش شاخه  مي باشد و ساختاري برنجي دارد.&n..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2906 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2906: اين لوستر در كنار طراحي مناسبي كه دارد از وزن بالايي برخوردار نيست..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2799/6 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2799/6 :این محصول از شش شاخه تشکیل شده است که بر روی هرکدام از این شاخه ها لا..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2781 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2781: اين محصول داراي شش شاخه  مي باشد و ساختاري برنجي دارد.  ..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2704 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2704: اين لوستر در كنار طراحي مناسبي كه دارد از وزن بالايي برخوردار نيست..
0 تومان
لوستر برنزی 4 شعله C2735 به زودی ...
لوستر برنزی 4 شعله C2735: اين لوستر در كنار طراحي مناسبي كه دارد از وزن بالايي برخوردار نيست..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شاخه C2729 به زودی ...
لوستر 6 شاخه برنزی C2729 :اجزاي به‌كار گرفته شده در ساخت اين چراغ از هارموني خوبي در كنار هم برخو..
0 تومان
لوستر برنزی 4 شعله C2779 به زودی ...
لوستر برنزی 4 شعله C2779: اين محصول داراي چهار شاخه  مي باشد و ساختاري برنجي دارد. ..
0 تومان
لوستر برنزی 5 شعله C2939 به زودی ...
لوستر برنزی 5 شعله C2939 :این محصول پنج شاخه تشکیل شده که یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لاله..
0 تومان
لوستر برنزی 9 شعله C2756 به زودی ...
لوستر برنزی 9 شعله C2756 :این محصول از هشت شاخه تشکیل شده است که بر روی هرکدام از این شاخه ها لام..
0 تومان
لوستر برنزی 16 شعله C2913 به زودی ...
لوستر برنزی 16 شعله C2913:این محصول از دو لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لاله تشکیل شده که با اس..
0 تومان
لوستر برنزی 10 شعله C2920 به زودی ...
لوستر برنزی 10 شعله C2920 :این محصول از دو لامپ بر روی هر شاخه همراه با دو لاله تشکیل شده که..
0 تومان
لوستر برنزی 16 شعله C2743 به زودی ...
لوستر برنزی 16 شعله C2743:این محصول مجموعا از 16 لامپ تشکیل شده است که این لامپ ها بین شاخه ها قر..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2924/5+1 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2924: این محصول از یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لاله تشکیل شده که ..
0 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2909/6RE توقف تولید
لوستر برنزی 6 شعله C2909 :این محصول از شش شاخه تشکیل شده است که یک لامپ بر روی هر شاخه  تشکی..
2,079,000 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2909/6CR توقف تولید
لوستر برنزی 6 شعله C2909 :این محصول از شش شاخه تشکیل شده است که یک لامپ بر روی هر شاخه  تشکی..
2,079,000 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2909/6BL توقف تولید
لوستر برنزی 6 شعله C2909 :این محصول از شش شاخه تشکیل شده است که یک لامپ بر روی هر شاخه  تشکی..
2,079,000 تومان
لوستر برنزی 16 شعله C2778/16 به زودی ...
لوستر برنزی 16 شعله C2778/16: این محصول دارای 10 شاخه می باشد که بر روی هر شاخه یک لامپ بهمر..
4,359,000 تومان
لوستر برنزی 3 شعله C2769/3 به زودی ...
لوستر برنزی 3 شعله C2769/3:این محصول ازسه شاخه تشکیل شده که یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لا..
533,000 تومان
لوستر برنزی 8 شعله C2927/8 به زودی ...
لوستر برنزی 8 شعله C2927: این محصول از یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لاله تشکیل شده که ..
4,425,000 تومان
لوستر برنزی 6 شعله C2928/6 به زودی ...
لوستر برنزی 6 شعله C2928 :این محصول ازهفت شاخه تشکیل شده که یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لا..
2,116,000 تومان
لوستر برنزی 7 شعله C2926/6+1 به زودی ...
لوستر برنزی 7 شعله C2926 :این محصول ازهفت شاخه تشکیل شده که یک لامپ بر روی هر شاخه همراه با یک لا..
2,222,000 تومان
 آویز برنزی یک شاخه C2944/1 توقف تولید
آویز یک شاخه برنز 2944 :  نور دهی و نوع کاربری: باتوجه به کیفیت رنگ بالا و پخش نور ..
93,000 تومان
آویز برنزی 3 شعله C2944/3 به زودی ...
آویز سه شاخه برنز 2944 :  نور دهی و نوع کاربری: باتوجه به کیفیت رنگ بالا و پخش نور ..
227,000 تومان
لوستر برنزی 10 شعله C2948/5+5 به زودی ...
لوستر برنزی 5 شعله C2948/5+5:این محصول از پنج شاخه تشکیل شده است که بر روی هرکدام از این شاخ..
0 تومان